Privacy & Cookies

De Lavooij Webshop heeft geen belangstelling voor namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Alleen als je via deze website een contact- of aanmeldformulier invult of informatie vermeldt t.b.v. een bestelling vragen wij naar jouw contactgegevens.
We zijn wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes en gebruik van onze site:
  • Hoeveel bezoekers krijgen we per maand?
  • Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren?
  • Vanuit welke landen wordt onze site bezocht?
  • Voor welke pagina’s is de meeste belangstelling?
En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser onze site wordt benaderd. Meer houden wij niet van je bij…
 
Disclaimer
Lavooij Management BV verleent je hierbij toegang tot LMBV.NL (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Lavooij Fotografie, Lavooij Management BV en derden zijn aangeleverd. Lavooij Management BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
 
E-mail
Onze e-mailberichten (inclusief de eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Wanneer je een bericht ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij je de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen uit jouw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van het bericht is niet toegestaan. Je wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.
Lavooij Management BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in haar e-mailberichten noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van haar e-mailberichten of schade aan jouw systeem als gevolg van haar e-mailberichten. Lavooij Management BV staat er niet voor in dat de integriteit van haar e-mailberichten behouden is gebleven noch dat haar e-mailberichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).
 
De Lavooij Webshop, Lavooij Fotografie en ‘I am Harald’ zijn onderdeel van: Lavooij Management BV